Rezerwacja

+48 603 377 388

rezerwacje@klejnotkarkonoszy.pl

REZERWACJE telefoniczne tylko pod numerem +48 603 377 388

Doba hotelowa: 15:00 do 10:00

Regulamin

Willa

kontakt@klejnotkarkonoszy.pl

ul. Odrodzenia 16, 58-580 Szklarska Poręba, Polska

Bezpłatny parking
Bezpłatne WiFi w części wspólnej
Pokoje dla niepalących
Pokoje rodzinne
Ogród
Klejnot Karkonoszy

Regulamin

1) Obiekt Klejnot Karkonoszy prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych.

2) Doba hotelowa trwa od godz. 15 00 do godz. 11 00 dnia następnego.

3) Na Gości czekamy w dniu przyjazdu od godziny 15 00 do 20. O późniejszym przyjeździe należy poinformować recepcję Klejnot Karkonoszy drogą telefoniczną lub mailową.

4) Bezpłatne odwołanie rezerwacji możliwe jest nie później niż 14 dni przed planowanym przyjazdem.

5) W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, nie zwraca opłaty za pobyt.

6) Klienci obiektu Klejnot Karkonoszy zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać dokument z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

7) Osobom postronnym nie udzielamy informacji o danych osobowych zameldowanych gości. Mamy obowiązek meldunku każdego gościa.

8) Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie dla gości w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, ani znajdujące się w nich mienie.

9) Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta. Gość powinien sprawdzić każdorazowo zamknięcie drzwi.

10) Przedmioty osobistego użytku pozostawione w Klejnot Karkonoszy przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji rzeczy te zostaną przechowane przez okres 1 miesiąca, a następnie przekazane na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

11) W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22 00 do 7 00 .

12) Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

13) Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich w recepcji nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych np. przerwy w dostawie prądu, czy wody.

14) W obiekcie zabronione jest:
– palenie tytoniu, używanie elektronicznych papierosów,
– zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
– zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa.

15) Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: – będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, – które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

16) Osoby naruszające zasady tego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.

17) Osoby niezameldowane mogą przebywać w obiekcie gościnnie od godz. 7 00 do 22 00 po zgłoszeniu pobytu w recepcji.

18) Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z jego winy lub winy odwiedzającego gościa.

19) Klienci korzystający z usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do zaleceń pracowników obiektu.

20) Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.klejnotkarknoszy.pl.

21) Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli obiektu i obowiązuje od dnia 1 maja 2022 r.